On the Gesia, Szeroka, Mila Street


031
Krakw-Podgrze, 11 Limanowski Street, 1936.

Previous Photo 031 of 454 next Photo